کشیش کلیسای ما

کشیش شهرام عديمی

رهبر کسی است که راه را می داند، راه می رود، و راه را نشان می دهد.

شهرام عدیمی متولد سال ۱۳۴۵ از شیراز در یک خانواده معمولى متولد شد و درایام کودکی خود را در شهرهای شیراز، رشت، آبادان، زاهدان و تهران گذراند وتا پایان مقطع دیپلم ساکن ایران بود.
در سن ۱۹ سالگی به کشورآلمان مهاجرت کرده و قبل از مهاجرت خود با مسیح آشنا شده ولی طریق ایمان وى به عیسی مسیح سالها بطول انجامید.
تااينكه در سال ۲۰۰۱ ملاقاتی مخصوص با مسیح داشت و از آن زمان بود که زندگی وى تغییر کرد و با اشتیاق فراوان به ایران برگشته تا پیام مسیح را با مردم خويش در میان بگذارد.


“زمانی که در سال ۲۰۰۱ در ایران بودم خدا با من صحبت کرد که می خواهم کلام مکاشفه اى به تو یاد بدهم و آن کلام مکاشفه به زبان یونانی و به معنی “ریما” بود. بعد ازمدت ۴۰ روز که از ایران به آلمان برگشتم کمک شبان کلیسا با من در مورد مدرسه الهیات ریما درآلمان صحبت کرد و یک روز مرا بعنوان شاگرد مهمان به همراه خود به مدرسه برد و از همان ابتدا من متوجه شدم که این همان مدرسه ای است که خداوند برای من اراده کرده است. در تمامی این مدت دو سال در مدرسه ريما، خدا تمامی برنامه هایش را براى من شرح می داد، که من چه کارهایی را بایستی توسط فیض او انجام دهم. يكى از اين برنامه هاى خدا براى من تشکیل کلیسا و تعلیم می باشد.”


و از سال ۲۰۰۲ تا به امروز در خدمت به خدا و ملکوت او فعال می باشد.